Categorie: Dak

Is uw woning of bedrijfspand voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest in het dak zitten. Asbest zit zich vaak in oudere bouwwerken en dan met name in daken. Vanaf 1994 is asbest verboden, maar daarvoor werd het vaak verwerkt in golfplaten, platte dakleien en soms in bitumen dakbedekking.

Wat is precies het gevaar van asbest? Een dak beschadigt of verweert vaak in de loop der jaren. Bevat een dak asbest, dan komen er bij beschadigingen en verweringen asbestvezels vrij. De vezels zijn niet zichtbaar het blote oog. Hoe ouder het dak, hoe groter de kans is dat asbestvezels vrijkomen. Asbest dakplaten laten verwijderen draagt sterk bij aan een veilige en gezonde werk- of woonomgeving.
Nog een reden om asbest te verwijderen: wanneer een asbestdak ernstig beschadigd is, kan de gemeente een boete geven of met een dwangsom afdwingen om uw asbestdak te laten verwijderen.